Foto gemaakt door Renzo Candido

Foto gemaakt door Renzo Candido
Deze pagina is niet meer in gebruik, voor alle informatie kunt u kijken op mijn site!

Inschrijven, reserveren & voorwaarden

Deze pagina is niet meer in gebruik, voor alle informatie kunt u kijken op mijn site!

Inschrijven en reserveren
 • inschrijven voor een workshop of een cursus kan op telefoonnummer 06-28568997, of per email: info@simonevanolst.nl

• een groep is definitief ingeschreven voor een workshop of een cursus als de per e-mail gestuurde inschrijvingsbevestiging voor akkoord geretourneerd is en het verschuldigde totaalbedrag ontvangen is op rekening van Simone van Olst te Leiden.  IBAN NL08INGB 0006 1597 64 o.v.v naam, lesavond/dag, workshop of eventuele omschrijving in de bevestigingsmail.

• bedrijven kunnen middels een factuur betalen. 

• bij alle activiteiten geldt dat het verschuldigde lesgeld voor aanvang van de workshopdatum ontvangen dient te zijn.

 • deze voorwaarden gelden tenzij anders is afgesproken.

Annuleringsvoorwaarden
Het annuleren van een gehele workshop (alle deelnemers):
• tot 7 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 2 werkdagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Het annuleren van een les of cursus door een deelnemer:
• tot 7 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 2 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.
• een geannuleerde les uit een cursus wordt niet gerestitueerd.

Aansprakelijkheid.
Simone van Olst stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds worden aangepast. Deelname aan één van de lessen betekent een akkoord aangaan met deze algemene voorwaarden.

Vakantie
Tijdens basisschool vakanties en feestdagen komen lessen te vervallen, tenzij anders aangegeven door de docent.

Overige voorwaarden
• deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

• men wordt vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn, ook niet te vroeg.• Alle door de Simone van Olst gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding geeft, kunnen data en prijzen door de S. van Olst worden aangepast. Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.


• Simone van Olst probeert de activiteiten zo goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursisten te organiseren. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen waarin u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij hopen dat u van dit formulier gebruik zult maken. 


Simone van Olst maakt of laat regelmatig reportages maken van cursussen, workshops en projecten. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Simone van Olst of Stichting Kunstcollectief de Mors. Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden is ook publicatie opgenomen. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord via info@simonevanolst.nl of tijdens het fotograferen/filmen. Simone van Olst zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.


Stagiairs
Het is mogelijk dat cursussen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van Simone van Olst.


Geen opmerkingen: