Foto gemaakt door Renzo Candido

Foto gemaakt door Renzo Candido
Deze pagina is niet meer in gebruik, voor alle informatie kunt u kijken op mijn site!

Beelden

Deze pagina is niet meer in gebruik, voor alle informatie kunt u kijken op mijn site!

Simone van Olst (Leiden, 1973) is een veelzijdige kunstenaar met liefde voor detail. Zij ontwikkeld haar werk vanuit de visie van de natuur in al zijn veelzijdigheden. Haar liefde voor Hollands-duinlandschap is terug te vinden in haar beelden, schilderijen en haar fotografie. 

Gevoel van vrijheid en de uitgestrektheid van het hollandsduinlandschap gebruikt zij als thema. Haar beelden verbeelden een abstracte vorm van natuurlijke observaties. Vaak gepaard gaand met diepe emoties voor de oerkant van het natuurgebied. 

Ze werkt vooral met Spaans albast en Chinees speksteen. Deze hebben de  transparantie die zij in haar beelden nastreef. Haar beelden komen tot leven met een sprankje licht! Al haar werk wordt met de hand vervaardigd. Er komt geen machine aan te pas, dit om de eenheid met de natuur en het glooien te bevorderen.

Hieronder een kleine impressie van haar werk. In opdracht of autonoom. Voorwaarden voor werk in opdracht vind u onderaan de pagina. Ruygenhoek
Bescherming

Duinhorst

Eikenblad


Eikenhorst

Esdoorn

Geliefd

Herfst

Kleine golf I

Kleine golf II

Lente

Lintduin

Tegenwind

Vederlicht

Verlicht


Balans


Anemoon


Berkenblad


Berkhey


Judaspenningblad


Bloem


Diepte


Diepte II


Duingeest


Duinvallei II


Evenwicht


Ganzenhoek


Geborgen


Geestgrond


Gelijkheid


Gevleugeld


Golfslag


Groene golf


Hart


Herfstblad


Geborgen II


Uilenbos


Instinct


Kiem


Kievitsduin


Duinvallei


Kopjesduin in ochtendgloren


Krul


Landschap


Lentevreugd


Kijfhoek


Ogenblik


Ontdekking


Oorsprong


Persijn


Rust & Vreugd


Rust


Tegenslag


Vin


Vlam


Vlucht


Vogel


De Vrije Blick


Vrijheid

Voorwaarden voor beeld in opdracht gemaakt:

1* Voorafgaande aan het akkoord voor de offerte word een kleine schets gemaakt. Nog niet het definitieve ontwerp. De kunstenaar blijft creatieve vrijheid hebben over het te maken beeld. Ook in verband met de condities van de steen en de mogelijkheden.  Beelden uit het verleden mogen als inspiratie dienen voor de opdrachtgever. Nooit kan eenzelfde beeld hermaakt worden.
2* Na akkoord en schriftelijke vastlegging van de opdracht voor creatie van het beeld start het daadwerkelijk aanschaf en maken van het beeld.
3* Vooraf, gelijk na wederzijds akkoord voor de opdracht, wordt 30% inclusief btw van afgesproken offerte binnen 14 dagen overgemaakt op rekening van de kunstenaar. Hierdoor kan het materiaal worden aangeschaft.
4* Tijdens het proces van het beeldhouwen en niet later dan 1 maand na start van de werkzaamheden inclusief de ontwerpfase, wordt deel 2 van 30% inclusief btw van de offerte overgemaakt binnen 14 dagen op rekening van de kunstenaar.
5* Na overdracht van het beeld aan de opdrachtgever volgt binnen 14 dagen de betaling van deel 3 van het offertebedrag  ter waarde van 40% inclusief btw.
6* Eventueel aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen, kunstenaar en opdrachtgever ondertekend in tweevoud.
7* Tussentijdse bezichtigingen van het beeld zijn mogelijk in wederzijds overleg. Gezien de beperkte arbeidsloonkosten dient rekening gehouden te worden dat hiervan niet word afgeweken.
8* Eind datum wordt vastgesteld met maximale uitloop van 3 weken, dit in overleg.


Geen opmerkingen: