Foto gemaakt door Renzo Candido

Foto gemaakt door Renzo Candido
Deze pagina is niet meer in gebruik, voor alle informatie kunt u kijken op mijn site!

woensdag 5 december 2012

Drawing her Story, Teken haar verhaal, nieuwe serie komt er aan!


DRAWING HER STORY – TEKEN HAAR VERHAAL

Wie is eigenlijk mijn buurvrouw? Wat is haar verhaal? Op het eerste gezicht alledaagse vragen, maar ook essentiële. Als we onszelf dit soort vragen niet stellen, leven we langs elkaar heen en zijn we blind voor de schoonheid van de ander. Gelukkig stellen veel mensen zich deze vraag wel. Op basis van deze vragen is “Drawing her story of wel: Teken haar verhaal” gecreëerd.

In het kort
Vrouwen van allerlei nationaliteiten (ook de Nederlandse) worden samengebracht in een tekencursus. Tien weken lang volgen zij tekenlessen, waarbij ze aan de hand van thema’s elkaars verhaal tekenen. De vrouwen vormen iedere les nieuwe tweetallen en vertellen aan elkaar over hun leven, hun verleden, hun heden en hun toekomstdromen. De vrouwen leren elkaar kennen en krijgen begrip voor de situatie en achtergrond van de ander. De cursus wordt twee keer gehouden, in Leiden Zuid en in Leiden Noord. De vrouwen en hun verhalen en tekeningen worden vervolgens in één expositie en catalogus samengebracht.

·         2 cursussen
·         10-20 vrouwen per cursus
·         10 lessen
·         10 thema’s
·         1 expositie
·         1 catalogus

Resultaten
Een selectie van de tekeningen die vrouwen tijdens de tekenworkshops hebben gemaakt worden na afloop tentoongesteld in een expositie en opgenomen in een catalogus.  De deelneemsters helpen zelf mee met de opbouw van de expositie, helpen mee met het verspreiden van posters en flyers en nodigen hun vrienden, familie en buren uit. Zo leren de vrouwen niet alleen elkaar kennen, maar brengen zij meer mensen uit de stad samen om hun expositie heen.
Drawing her Story biedt  vrouwen de kans buiten de huiselijke familiekring te treden en activiteiten voor henzelf te ontplooien. Drawing her Story stimuleert ontmoetingen tussen andersdenkenden en helpt over grenzen heen te kijken. De cursus is gratis om alle vrouwen in staat te stellen deel te nemen.

Doel van Drawing her Story
Doel van het project is vrouwen uit verschillende culturen met elkaar in contact brengen en elkaars verhaal laten leren kennen. Wederzijds begrip en waardering stimuleren en de vrouwen sterken in hun zelfbewustzijn, eigen kracht en trots. Het zelfbewustzijn van de vrouwen wordt bevorderd door hen de mogelijkheid te geven zelf professioneel beeldend uitdrukking te geven aan hun verhaal, serieus aandacht te hebben voor hun verhaal en de vrouwen in staat te stellen zich op een vernieuwende wijze te presenteren aan familie en relaties. De ‘trotsfactor’ speelt hierbij een belangrijke rol. De vrouwen zetten met elkaar iets neer waar ze trots op kunnen zijn.

Durf te vragen!
Drawing her Story durft te vragen. Om de lessen, de expositie én de catologus mogelijk te maken zoeken wij partijen die ons willen steunen. Dit kan met financiële middelen zijn, maar ook met materiaal. We zijn op zoek naar hulp en middelen voor: 
·         Een ruimte waar de cursus in Leiden Noord gegeven kan worden. Het liefst een plek waar de tekeningen 10 weken op de muur mogen blijven hangen.
·         Een vormgever voor de catalogus
·         Een drukker voor de catalogus
·         Het inlijsten van een selectie van de tekeningen voor de expositie

Contact
Eline Levering (06-12548246 / eline@kunstindekijker.nl) of Simone van Olst (info@simonevanolst.nl) Ook voor speciale Drawing her Story projecten voor bepaalde buurt, flat, school of bedrijf kunt u ons om een vrijblijvende offerte vragen.


Als u een persbericht wilt plaatsen over Drawing her Story Leiden dan vind u hier onder de informatie die u kunt gebruiken voor plaatsing:

Succesvolle eerste serie ‘Drawing her Story’
Dinsdag 4 december wordt de eerste serie van het tekenproject Drawing her Story in Leiden afgesloten.  In Drawing her Story kwamen vrouwen van allerlei nationaliteiten samen in een gratis tekencursus in de Stevenshof. Tien weken lang volgden zij tekenlessen waarbij ze aan de hand van thema’s elkaars verhaal tekenden. De tweede lessenserie, in Leiden Noord, gaat dinsdag 5 februari van start en inschrijven voor deze cursus is vanaf nu mogelijk.

Aan de eerste cursus namen vrouwen van 30 tot 75 jaar uit onder andere Marokko, Nederland, Brazilië en Thailand deel. De thema’s die in de lessen aan de orde komen variëren van ‘kindertijd’ en ‘familie’ tot ‘vooroordelen’ en ‘verhuizen’. Aan de hand van deze thema’s vertellen de vrouwen over hun leven, hun verleden, hun heden en hun toekomstdromen. Zodoende leren de vrouwen elkaar goed kennen en krijgen zij begrip voor  de situatie en de achtergrond van de ander.
Een selectie van de tekeningen die vrouwen tijdens de twee tekenprojecten maken worden in de zomer van 2013 tentoongesteld en opgenomen in een catalogus. 

De tweede serie van Drawing her Story gaat dinsdag 5 februari van start. De lessen zijn op dinsdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt. Deelname is gratis en vrouwen van alle leeftijden en achtergronden kunnen zich opgeven bij Eline Levering via emailadres eline@kunstindekijker.nl of door te bellen: 06-12548246. 
                        

dinsdag 4 december 2012

Afsluitingsles Drawing her Story Leiden Zuid


Grote hilariteit vanmorgen in Atelier Morslevend, toen de laatste opdracht van deze lessen Drawing her Story bekend werden gemaakt! Op grote rollen papier werden de contouren van de dames getekend, daarna konden zij deze uitknippen en invullen met hun gevoel over de afgelopen sessie Drawing her Story. Fijn was te horen hoe de dames genoten hebben van de lessen! En fijn te zien dat er veel emoties loskomen bij het naderende afscheid van de groep. Afspraken om samen te komen worden gemaakt. Eline en ik kijken  terug op tien prachtige weken met een groep vrouwen waar wij zeer veel bewondering voor hebben gekregen! Wij hadden bij aanvang van de lessen nooit kunnen voorzien wat de enorme impact de lessen hebben op de levens van de vrouwen en hun saamhorigheidsgevoel! Onze dankbaarheid voor alle ervaringen is zeer groot. Eline en ik gaan nu in februari starten met de tweede groep Drawing her Story voor Leiden. Dit  keer aan de noordkant. De locatie wordt binnenkort bekend gemaakt maar je kan je nu al inschrijven op eline@kunstindekijker.nl of info@simonevanolst.nl Meer informatie kunt u terug vinden op dit blog bij alle berichten over Drawing her Story en via deze link.maandag 3 december 2012

Prachtig artikel over mijn werk bij Galerie KNH in Haarlem!


Het Hollands-duinlandschap in Haarlem

(Foto: knh)
HAARLEM - Simone van Olst ontwikkelt haar werk vanuit de visie van de natuur in al zijn veelzijdigheden. Haar liefde voor Hollands-duinlandschap is terug te vinden in haar beelden.
Gevoel van vrijheid en de uitgestrektheid van het hollandsduinlandschap gebruikt zij als thema. Haar beelden komen tot leven met een sprankje licht! Al haar werk wordt met de hand vervaardigd. Er komt geen machine aan te pas, dit om de eenheid met de natuur en het glooien te bevorderen.
Sculptuur 'Geestgrond' laat de rauwe kant van het leven zien, verbeeld in de ruwe zijde van de steen en is flinterdun. De andere zijde zacht en rond. In het midden in balans gebracht door twee doorkijkjes. Wat laat je van je Geestgrond doorschemeren? 
Sculptuur 'Duinvallei' toont in puurheid en absolute zachtheid, de glooiing in het landschap. De doorkijkjes tussen de struiken en duinpannen. Duinvallei is niet afgewerkt in olie en was, om zo een nog puurder beeld te krijgen. Je ziet bijna het zand verstuiven! 
'Lentevreugd' is genoemd naar een prachtig stuk duingebied bij Wassenaar. Een van de favoriete plekken van Van Olst. Het geluk straalt van het beeld af, het is glooiend en golvend en voelt als de wind door de duinen je haren laten dansen. Er valt veel te ontdekken aan het beeld 'Lentevreugd' en ook veel te genieten. 
Sculptuur 'Golfslag' is kwetsbaar, teer en fragiel. De absolute naaktheid van de steen. Het grote gedeelte is maar anderhalve centimeter dik en geeft een volledige golf weer. Het voorste gedeelte van de sculptuur is maar één centimeter dik... De sculptuur geeft de kwetsbaarheid van de zee weer, de eindeloosheid van de golven. De rust die afstraalt van het continu verplaatsen van het water. Weg mijmerend over de zee. 
Sculptuur 'Tegenslag' is net als 'Golfslag' teer, maar door de dikkere vorm, in dit geval vijf centimeter dik, minder kwetsbaar. Een beeld bedoelt voor een plek licht. 'Tegenslag' geeft de strijd weer tussen natuur en mens. Glooiend en golvend maar ook tegenstrijdig. Strijdbaar voor het leven.
Galerie KNH, ged. Herensingel 4 (t.o. Amsterdamse Poort), 2032NS Haarlem
http;//www.galerieknh.nl openingstijden: vrijdag, zaterdag en 1e zondag van de maand 13.00-17.00 uur

Like het artikel op de onderstaande link, en zorg ervoor dat het op de voorpagina van de krant komt!
http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/2559014/het-hollandsduinlandschap-in-haarlem.aspx?fb_action_ids=385817571501746&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

zaterdag 1 december 2012

Paar nieuwe beelden bij expo KNH galerie in Haarlem


Beeldje Berkenblad in Braziliaans speksteen, flinterdun.


Beeldje Judaspenning blad, in serpentijn.


Beeld Lentevreugd in Indisch speksteen.


Beeldje Diepte groen in ruw Braziliaans speksteen.


Beeldje Kiem in Chinees speksteen.

Allen zijn nu te zien samen met nog 12 andere beelden uit mijn totale werk tot 5 januari bij KNH Galerie in Haarlem. Gedempte Herensingel 4, 2032 NS Haarlem.